FORUM
[Forumul Studenților Români de Pretutindeni]
Format

Forumul este un proiect fără precedent, făcut de studenți pentru studenți. Formatul Forumului face posibilă reuniunea studenților români din țară și din străinătate, oferindu-le pentru 5 zile un spațiu deschis, unde vor dezbate teme de importanță pentru societatea românească și pentru generația noastră. 

1. ÎNSCRIERE
ȘI SELECȚIE

4. FEEDBACK ÎNTRE COMITETE

7. ACTIVITĂȚI SOCIALE ȘI PROFESIONALE

2. STRUCTURA ȘI ROLURI

5. ADUNAREA GENERALĂ

3. FORMATUL DEZBATERILOR

6. PLATFORMA ONLINE A FORUMULUI

FORUM
[Forumul Studenților Români de Pretutindeni]
FORMATUL FORUMULUI

Scopul principal al Forumului este schimbarea de politicii publice, iar acesta va fi asigurat și susținut prin influența pe care asociațiile organizatoare ale Forumului reunite în “Studenții Români în Alianță” o au în cadrul societății civile românești.

O persoană poate participa la Forumul Studenților Români de Pretutindeni (F.S.R.P.) fie ca  membru, fie ca moderator. Membrii comitetelor din Forum sunt cei care dezbat subiectele de interes pentru generația noastră și pentru România, în timp ce moderatorii sunt cei ce o să modereze această dezbatere.

Înscrierea ca membru se poate face începând cu aproximativ două luni înaintea Forumului. Acest proces constă într-o aplicație alcătuită din 3 părți diferite, menite să ajute echipa de organizare să cunoască mai bine aplicantul. Primul pas pentru orice aplicație este selecția a maxim trei comitete unde aplicantul consideră că experiențele sale pot să fie valorificate. Mai apoi, în funcție de selecția făcută, începe aplicația propriu-zisă.

În primul rând, aceștia vor răspunde la un set de patru întrebări cu răspuns liber pentru fiecare comitet la care aplică. Două dintre ele vor viza cunoștințele potențialilor membri în legătură cu subiectul comitetului, iar celelalte două cu domeniul de activitate în care comitetul se regăsește. Scopul acestei prime părți este observarea cunoștințelor fiecărui membru vis-a-vis de subiectele comitetelor alese.

O a doua parte prin care doritorii să participe la Forum vor trece pentru scrierea aplicației este prezentare motivației. De asemenea, perspectiva membrilor este foarte importantă pentru noi și de aceea le cerem să menționeze ce așteptări au de la Forum, ce puncte consideră că ar trebui accentuate în cadrul dezbaterilor și cum consideră că dezbaterile se vor concretiza în societatea românească.

Ultima secțiune a aplicației este cea în care membrii menționează dacă au mai participat la activități sau evenimente similare și ce au învățat în urma participării. Totodată, ei trebuie să își expună convingerile, principiile și valorile ce îi ghidează în viața de zi cu zi. Acest ultim subpunct ajută foarte mult moderatorii comitetului să-și cunoască viitorii membri.

Înscrierea pentru poziția de moderator se va face cu aproximativ două luni înaintea deschiderii aplicațiilor pentru membri. Moderatorii sunt responsabili de buna desfășurare a dezbaterilor din comitete, astfel că procesul de selecție este unul mai riguros și bazat pe diferite calități necesare moderării unor dezbateri.

În primul rând, persoanele interesate trebuie să trimită o aplicație către echipa de organizare a Forumului. Această aplicație este alcătuită din două părți:

În prima parte, este necesară enumerarea activităților pe care aplicantul le consideră relevante în vederea obținerii unei poziții de moderator. Următorul pas este să prezinte într-un mod mai detaliat cum consideră că aceste activități sunt relevante, cum consideră că se aseamănă și ce a învâțat în urma acestor experiențe.

O a doua parte a aplicației constă în descrierea planului personal al aplicanților: va fi necesară o scrisoare de motivație cu privire la funcția de moderator și de participare la forum, alături de o descriere personală din perspectiva de moderator (cum ar aborda tot procesul, ce atitudini ar avea etc.). În aceeași scrisoare este necesară motivarea alegerii comitetelor pe care acesta și-ar dori să le modereze.La fel ca în cazul membrilor, se poate aplica pentru maxim trei comitete diferite. Pentru fiecare comitet, aplicanții vor trebui să propună două idei de subiecte de dezbatere – la momentul scrierii acestor aplicații, echipa de organizare a stabilit lista de comitete dar subiectele se stabilesc împreună cu viitoarea echipă de moderatori. Aceste idei vor fi însoțite de o argumentare ce va conține: o prezentare generală a situației, motivul pentru care aplicanții o consideră relevantă la momentul respectiv și propunerea câtorva soluții. Pe baza acestor sugestii, echipa de organizare va alege, împreună cu moderatorii, care vor fi subiectele oficiale ale fiecărui comitet.

A doua parte a procesului de selecție începe după acceptarea aplicației de către echipa de organizare și constă într-un interviu. În prima parte a interviului, accentul va fi pus pe aspecte  personale. Ulterior, se va relua formularul de aplicație, pentru a le acorda aplicanților șansa de a răspunde liberi la întrebări și de a purta o discuție mai deschisă. De asemenea, aplicanților li se va prezenta un conflict / o problemă ipotetică dintr-un comitet, pentru a observa modul în care aceștia ar încerca să rezolve situația.

Comitetele sunt alcătuite dintr-un număr cuprins între 10 și 20 de membri care, alături de un moderator și un președinte, participă la dezbaterile organizate în cadrul acestora. Un aspect foarte important și care face Forumul unic este faptul că fiecare comitet va fi susținut de către o companie sau instituție din domeniu, acestea având titlul de ”powered by”. 

Membrii sunt cei care dezbat întreg subiectul comitetului și încearcă să găsească cele mai potrivite soluții pentru problemele identificate. Moderatorii au rolul de a modera aceste dezbateri și de a asigura buna desfășurare a activităților din comitet, respectând regulile de procedură și programul stabilit. Moderatorii sunt imparțiali și nu au un rol de decizie vis-a-vis hotărârile comitetului.

Președintele comitetului este ales de către toți membrii prin nominalizări anonime făcute împreună cu moderatorul. Acest proces are loc în primele zile, după ce membrii au avut șansa de a se cunoaște. Pentru a fi ales un președinte, membrii comitetului vor organiza o dezbatere privind susținerea unuia dintre primii doi candidați care au cel mai mare număr de nominalizări. La final, întreg comitetul votează pe care dintre cei doi candidați îi susține. Privind atribuțiile președintelui, rolul acestuia este de a reprezenta comitetul în exterior, în interacțiunea cu celelalte comitete, prin interviuri, etc.

În cadrul dezbaterilor, ne vom folosi de materialele pe care le vom cere membrilor. Ulterior acceptării în Forum, membrii trebuie să identifice 2-3 probleme importante, din punctul lor de vedere, legate de subiectul forumului. Pentru aceste probleme, membrii trebuie să propună câteva soluții și să identifice un context socio-politic făcând referire la legi trecute, tentative de legi, viziunea societății asupra problemei. La final, este necesar ca membrii să își scrie opinia de ansamblu asupra problemei identificate. 

Dezbaterile din cadrul Forumului sunt împărțite în două etape. Acestea constau în găsirea problemelor și a contextului, reprezentând o Expunere de Motive și identificarea soluțiilor, concretizate într-un Proiect Legislativ.

În prima etapă a dezbaterilor tot comitetul este reunit. Aici, fiecare membru își prezintă materialele la care a lucrat acasă (opinia, problemele identificate, contextul social-politic). În același timp, moderatorul notează care sunt punctele comune, identificate de mai mulți membri. La final, când toți membrii și-au prezentat materialele, întreg comitetul supune la vot care din problemele identificate vrea să le atace și cum să le grupeze în 3-4 categorii. Tot acest proces este unul formal, în care fiecare membru este chemat de către moderator să ia cuvântul iar orice intervenție se face cu aprobarea moderatorului și se semnalează cu ajutorul unui set de cartonașe pus la dispoziția tuturor membrilor. Această etapă se va concretiza în Expunerea de Motive – prima parte a Proiectului de Lege. Aici se scriu toate problemele identificate și pe care membrii vor încerca să le rezolve, dar și cauzele pe care le-au identificat.

În etapa a doua, membrii se împart pe grupe de interese raportate la problemele identificate anterior în subiectul comitetului. Împărțirea pe grupe se face strict pe baza intereselor lor. Scopul acestei diviziuni este facilitarea găsirii de soluții într-un mod cât mai eficient. Ulterior, se revine la dezbaterea la comun, unde fiecare grup își prezintă setul de soluții pentru problemele care i-au fost alocate, iar tot comitetul oferă feedback urmat de un vot de încredere pentru soluțiile propuse. Soluțiile care au fost aprobate de o majoritate a comitetului se trec în Proiectul Legislativ sub formă de articole. Dacă soluția nu trece de vot, se va întoarce în cadrul grupului și se reface pe baza feedback-ului primit. Dezbaterile și munca din cadrul grupurilor sunt informale pentru a încuraja implicarea activă și pentru a folosi timpul pus la dispoziție la maxim. Evident, moderatorul comitetului se va asigura că activitatea unui grup nu deranjează activitatea celorlalte.

În urma acestor etape, Expunerea de Motive și Proiectul Legislativ se pun împreună într-un document final numit Proiect de Lege. Acesta este documentul final al comitetului care va fi prezentat în următoarele etape și care dacă este aprobat de Adunarea Generală, va ajunge la autoritățile din România pentru a reprezenta viziunea tinerilor asupra problemelor discutate.

Etapa intermediară de feedback este una premergătoare Adunării Generale. La această etapă participă perechi de comitete care au domenii de activitate similare și care își oferă feedback pe Proiectele de Lege la care au lucrat până acum. Scopul este de a primi o opinie din exterior de la persoane dintr-un domeniu similar. 

Președintele fiecărui comitet în această fază are un rol formal de a prezenta în mod general documentul comitetului și de a-și introduce colegii când aceștia vor să ia cuvântul. La final, celelalte comitete pot pune întrebări sau cere clarificări înainte de a oferi un feedback pentru Proiectul de Lege.

Feedback-ul oferit de către membri se bazează pe un research general pe care îl cerem aplicanților să-l facă atunci cand sunt acceptați în cadrul Forumului. Acesta este oferit într-un context formal dar nu are caracter obligatoriu: fiecare comitet poate să decidă dacă și cât să schimbe documentul în urma feedback-ului primit. 

Odată terminată această etapă și întorși în cadrul comitetului, implementarea se face într-un context formal în care președintele prezintă fiecare punct propus în etapa de feedback iar ceilalți membri din comitet pot lua cuvântul pentru a-și exprima părerea. La final se votează care schimbări să fie implementate și care nu.

Adunarea Generală este momentul final al Forumului. În cadrul acesteia, toate comitetele se reunesc într-o sală unde își prezintă Proiectele de Lege, oferindu-le celorlalți membri din forum șansa să își expună punctul de vedere în cadrul unei dezbateri moderate.

Cu o seară înainte, fiecare comitet primește Proiectele de Lege ale celorlalte comitete pentru a le putea analiza și pentru a-și putea pregăti un set de întrebări sau sugestii pentru modificarea acestora. Fiecare Proiect de Lege o să fie discutat aproximativ o oră – o oră jumătate, timp în care comitetul ține un discurs prin care își susține inițiativa, răspunde la întrebările venite din public, iar celorlalte comitete li se oferă oportunitatea de a avea un discurs împotriva Proiectului de Lege. 

Proiectul de Lege poate, de asemenea, să fie modificat prin amendamente la propunerea celorlalți membri din alte comitete. Amendamentele pot să scoată, să adauge sau să schimbe articole din proiectul de lege pentru a reflecta consensul întregii Adunări. Amendamentele se pot depune cu acordul întregului comitet atât cu o seară înainte, dar și în timpul dezbaterii propriu-zise. Pentru ca un amendament să fie implementat este nevoie ca acesta să fie votat de majoritatea membrilor, în urma unor dezbateri. Decizia numărului de amendamente care să intre în dezbatere este la echipa de moderare, pentru a asigura un bun mers al Adunării Generale.

Pentru a asigura bunul mers al Adunării Generale, aceasta o să fie moderată de o echipă alcătuită din 3 persoane din echipa de organizare, care până acum nu au avut contact direct cu membrii.

Pentru a ușura munca membrilor și moderatorilor din cadrul Forumului, pe site-ul nostru o să fie disponibilă și o platformă dedicată fiecărui comitet.

Funcționalitățile acestei platforme o să cuprindă, printre altele, un spațiu dedicat fiecărui comitet unde moderatorii și membrii pot comunica între ei, unde se pot face schimburi de documente și urmări progresul fiecărui membru. De asemenea, aceasta o să conțină și o secțiune dedicată procesului de votare și unde se păstrează arhive. O secțiune de news feed pentru o comunicare informală între membri o să fie de asemenea inclusă. Adunarea Generală are și ea un spațiu dedicat unde se pot depune amendamente și unde moderatorii Adunării pot avea o perspectivă generală asupra tuturor Proiectelor de Lege.

Desfășurarea Forumului presupune atât dezbaterile descrise pe larg anterior, cât și îmbinarea acestora cu evenimente sociale și profesionale. Întrucât forumul se întinde pe o durată de 5 zile, mai mult de jumătate dintre acestea se vor încheia cu posibilitatea participării la activități de tip social & networking. Este vorba atât de activități formale cât și de evenimente informale 

De asemenea, pe tot parcursul Forumului, specialiști din diferite domenii de activitate vor participa la Forum în calitate de invitați și vor oferi membrilor oportunitatea de a participa la conferințe, sesiuni de Q&A și workshopuri. Rolul acestora este să ofere oportunități de dezvoltare profesională tuturor membrilor. În ceea ce privește desfășurarea dezbaterilor, pentru destinderea și relaxarea membrilor de-a lungul zilei, dar și pentru oportunitatea de a schimba idei, vor fi incluse în program și coffee & tea breaks. Forumul se va încheia în ziua a 5-a cu o petrecere de final, pentru a marca și sărbători buna desfășurare și finalizarea cu succes.

Plănuirea în detaliu a acestor activități este în plină desfășurare. Dacă vrei să rămâi la curent cu ultimele noutăți, te invităm să urmărești secțiunea de Noutăți.

Nu ai găsit ce căutai?