FORUM
[Forumul Studenților Români de Pretutindeni]
Format

Forumul este un proiect fără precedent, făcut de studenți pentru studenți. Formatul Forumului face posibilă reuniunea studenților români din țară și din străinătate, oferindu-le pentru 5 zile un spațiu deschis, unde vor dezbate teme de importanță pentru societatea românească și pentru generația noastră. 

1. STRUCTURA COMITETELOR ȘI
ROLUL PARTICIPANȚILOR

2. ÎNSCRIEREA ȘI SELECȚIA
PARTICIPANȚILOR

3. LUCRĂRILE FORUMULUI

4. PLATFORMA ONLINE FSRP

5. ACTIVITĂȚI SOCIALE ȘI PROFESIONALE

FORUM
[Forumul Studenților Români de Pretutindeni]
FORMATUL FORUMULUI

Scopul principal al Forumului este schimbarea și influnțarea politicilor publice din România, iar acesta va fi asigurat și susținut prin importanța pe care asociațiile organizatoare ale Forumului o au în cadrul societății civile românești.

Comitetele sunt alcătuite dintr-un număr cuprins între 10 și 20 de membri care, alături de doi moderatori, participă la dezbaterile organizate în cadrul acestora.

Membrii de comitet sunt cei care dezbat întregimea subiectului specific al comitetului în raport cu generația noastră și România. Sunt responsabili să propună subteme de dezbatere să să se angajeze în redactarea unui document ce va cuprinde concluziile dezbaterilor și care va fi înaintat decidenților politici.

Moderatorii sunt responsabili de buna desfășurare a dezbaterilor din comitete, ei coordonând aspectele tehnice și de structură ale dezbaterilor. Ei se angajează să respecte și să asigure respectarea regulilor de procedură și a programului stabilit. Moderatorii sunt imparțiali și nu se angajează în chestiuni de conținut privind dezbaterile.

O persoană poate participa la Forumul Studenților Români de Pretutindeni (FSRP) fie ca  membru de comitet, fie ca moderator

Procesul de selecție al membrilor de comitet este axat pe dorința și disponibilitatea aplicanților de a contribui la dezbaterile din cadrul comitetelor. Procesul de înscriere constă într-o aplicație alcătuită din 3 părți, menită să ajute echipa de organizare să cunoască mai bine aplicanții. 

  1. Prima parte va consta în completarea unor date generale despre aplicant, astfel încât echipa să își poată forma o imagine de ansamblu legată de aplicant și de parcursul său academic
  2. A doua parte vizează experiența și implicarea aplicantului în inițiative similare. Întrebările din această secțiune au scopul de a oferi aplicantului ocazia să își dovedească dorința de implicare și consecvența prin experiența sa și de a informa echipa cu privire la așteptările fiecărui aplicant în legătură cu FSRP2022. 
  3. A treia secțiune se referă, în mod specific, la comitete și cere aplicantului să facă o alegere justificată privind comitetele în care dorește să participe. Un aplicant poate alege trei comitete din care ar dori să facă parte, urmând ca, după evaluarea aplicației, să fie repartizat într-un singur comitet. Tot în această secțiune aplicantul va avea posibilitatea să răspundă la o întrebare de conținut, relevantă pentru tematica Forumului, care să surprindă abordarea originală a fiecărui aplicant în cadrul unei posibile dezbateri.

Procesul de selecție al moderatorilor este unul riguros, în care se pune mai mult accent pe experiența acumulată și abilitățile demonstrate, comparativ cu aplicațiile pentru membrii de comitet. Procesul de înscriere constă în două etape. Prima etapă reprezintă o aplicație în 3 părți.

  1. Prima parte va consta în completarea unor date generale despre aplicant, astfel încât echipa să își poată forma o imagine de ansamblu legată de aplicant și de parcursul său academic
  2. A doua parte vizează experiența și implicarea aplicantului în inițiative similare. Întrebările din această secțiune au scopul de a oferi aplicantului ocazia să își expună abilitățile dobândite și utilizate prin experiența sa, precum și de a demonstra o înțelegere profundă a spiritului și obiectivelor FSRP prin expunerea motivației de aplicare
  3. A treia secțiune se referă, în mod specific, la comitete și cere aplicantului să facă o alegere justificată privind comitetele în care dorește să participe. Un aplicant poate alege trei comitete din care ar dori să facă parte, urmând ca, după evaluarea aplicației, să fie repartizat într-un singur comitet. Tot în această secțiune, aplicantul va avea posibilitatea să înainteze o propunere motivată privind tema primului comitet ales. Aceste propuneri, dar nu numai, vor deservi ulterior în timpul procesului de stabilire a subiectelor de dezbatere de către moderatori. 

A doua etapă începe după acceptarea aplicației de către echipa de organizare și constă într-un interviu. În prima parte a interviului, accentul va fi pus pe aspecte  personale. Ulterior, aplicanții vor avea șansa de a răspunde liber la întrebări și de a purta o discuție deschisă. De asemenea, aplicanților li se va prezenta un conflict / o problemă ipotetică dintr-un comitet, pentru a observa modul în care aceștia ar încerca să rezolve situația.

Etape:

          1. Dezbaterile comitetului 

Acestea au loc pe parcursul mai multor zile (de regulă, patru). Numărul și specificul comitetelor vor fi stabilite de către echipa FSRP înaintea începerii lucrărilor Forumului. Echipa FSRP, împreună cu moderatorii, va stabili subiectul de dezbatere al fiecărui comitet, denumit și tema comitetului. Totodată, moderatorii vor pregăti un ghid de studiu, ce are rolul de a ancora toți membrii în subiectul dezbaterii. Ghidul va fi disponibil pentru membrii și va trebui consultat anterior începerii dezbaterilor. 

La începutul fiecărei zile de dezbatere, membrii de comitet și moderatorii stabilesc subtemele ce vor fi abordate în ziua respectivă printr-o sesiune de brainstorming și alcătuiesc ordinea de zi. Membrii de comitet dezbat punctele de vedere în raport cu tema și subtemele alese și dezvoltă poziția comitetului. Moderatorii coordonează și țin evidența dezbaterilor și a pozițiilor exprimate.

Pentru a facilita interacțiunea dintre comitete și a avea o AG cooperantă și cuprinzătoare, la începutul fiecărei zile de dezbatere, după sesiunea de brainstorming a fiecărui comitet, moderatorii vor face publică ordinea de zi pe platformă. Ulterior, la finalul fiecărei zi de dezbatere, moderatorii vor actualiza platforma cu un raport sumativ, cuprinzând rezumatul punctelor de vedere exprimate în cadrul comitetului în funcție de subtemele prezente pe ordinea de zi. Aceste secțiuni vor putea fi consultate de oricine este interesat, dar, în special, de către membrii celorlalte comitete care vor putea să își formeze o opinie și să se gândească la eventuale amendamente de propus în cadrul AG.

          2. Redactarea Rezoluțiilor

În urma dezbaterilor, comitetele dezvoltă documentele finale, cuprinzând concluziile, soluțiile, propunerile și poziția față de temele abordate. Aceste documente au o structură fixă, ce poate fi consultată aici. Redactarea se va realiza într-o zi dedicată acestui lucru, după finalizarea zilelor de dezbatere. La finalul zilei de redactare, documentele vor fi încărcate pe platforma online pentru a putea fi consultate de membrii celorlalte comitete. 

          3. Adunarea Generală (AG)

Adunarea Generală este momentul final al Forumului. În cadrul acesteia, toate comitetele se reunesc pentru a prezenta Rezoluțiile, oferindu-le celorlalți membri din forum șansa să își expună punctul de vedere în cadrul unei dezbateri moderate. În cadrul AG, un purtător de cuvânt al fiecărui comitet va prezenta Rezoluția propusă. Documentul final al Rezoluției este supus amendamentelor și votului AG. Odată aprobat, documentul va ajunge la autoritățile din România pentru a reprezenta viziunea tinerilor asupra problemelor discutate și a influența agenda politicilor publice. AG este moderată de o comisie de 3 persoane, aparținând echipei de organizare, și care nu au luat parte la dezbaterile comitetelor

Toate acțiunile ce țin de redactarea și distribuirea documentelor în cadrul Forumului, precum și de activitatea tehnică din cadrul dezbaterilor, vor fi susținute prin platforma online a FSRP. Această platformă va fi pusă la dispoziția tuturor participanților.

Desfășurarea Forumului presupune atât lucrările Forumului, cât și îmbinarea acestora cu evenimente sociale și profesionale. Întrucât forumul se întinde pe o durată de 6 zile, multe dintre acestea se vor încheia cu posibilitatea participării la activități de tip social & networking. Este vorba atât de activități formale cât și de evenimente informale.

De asemenea, pe tot parcursul Forumului, specialiști din diferite domenii de activitate vor participa la Forum în calitate de invitați și vor oferi membrilor oportunitatea de a participa la conferințe, sesiuni de Q&A și workshopuri. Rolul acestora este să ofere oportunități de dezvoltare profesională tuturor membrilor. 

În ceea ce privește desfășurarea dezbaterilor, pentru destinderea și relaxarea membrilor de-a lungul zilei, dar și pentru oportunitatea de a schimba idei, vor fi incluse în program și coffee & tea breaks.

Plănuirea în detaliu a acestor activități este în plină desfășurare. Dacă vrei să rămâi la curent cu ultimele noutăți, te invităm să urmărești secțiunea de Noutăți.

Nu ai găsit ce căutai?