FORUM
[Reguli de Procedură]
Forumul Studenților Români de Pretutindeni

Scopul Regulamentului de Procedură este de a structura, facilita și organiza dezbaterile formale și  informale în timpul sesiunilor comitetelor pe tot parcursul Forumului. Aceste norme au fost stabilite pentru a aborda majoritatea situațiilor care ar putea apărea în timpul sesiunilor Comitetelor, dar nu sunt definitive. Moderatorii și echipa de organizare, la discreția lor, au autoritatea de a lua deciziile finale pe baza bunelor lor judecăți și experiențe în situații de conflict neclare.

Aceste norme sunt singurele care se aplică comitetelor Forumului Studenților Români de Pretutindeni (FSRP sau Forumul, conferința, evenimentul). 

Aceste norme se aplică tuturor comitetelor FSRP, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

I. PREAMBUL

II. ORDINE DE ZI

III. PROCEDURA DE DEZBATERE

IV. PROIECTUL DE LEGE

V. FEEDBACK

VI. ADUNAREA GENERALĂ

I. PREAMBUL
[ROP]

Regulamentul de procedură al Forumului Studentilor Români de Pretutindeni (denumit în continuare „Regulamentul FSRP”) nu se modifică și este considerat adoptat înainte de începerea conferinței.

Limba română este utilizată ca limbă oficială de lucru a conferinței. Membrii comitetului prezintă respect celorlalți membri ai comitetului, președinților și echipei de organizare. Vestimentația tuturor participanților trebuie să fie formală.

Fiecare membru poate sa facă parte dintr-un singur comitet. Un membru de comitet are dreptul de a lua cuvântul și de a vota cu privire la toate aspectele din comitetul din care face parte. Membrii de comitet au datoria să urmeze instrucțiunile moderatorilor și echipei de organizare pe toată durata Forumului. Principala sarcină a membrilor de comitet este redactarea unui Proiect de Lege alcătuit din Expunerea de Motive și Proiectul Legislativ, prin care să încerce să rezolve problemele prezente în subiectul de dezbatere al comitetului.

Moderatorii sunt responsabili de întreaga activitate a comitetului. Moderatorii deschid și închid fiecare sesiune de dezbateri, compun lista vorbitorilor, propun limitarea timpului alocat luărilor de cuvânt, acordă dreptul de a lua cuvântul și de a anunța deciziile.

Moderatorii acționează în mod echitabil și obiectiv, respectă normele FSRP și au competență deplină asupra procedurilor din comitet și asupra menținerii ordinii în timpul reuniunilor.  Moderatorii au dreptul de a exclude punctele și propunerile înaintate de membrii de comitet, cu excepția cazului în care se prevede altfel în regulamentul FSRP. Moderatorii pot consilia membrii comitetului cu privire la chestiuni de fond și de procedură pentru a permite buna funcționare a comitetului.

Moderatorii au dreptul de a suspenda ședința comitetului pentru o perioadă limitată de timp, pe care trebuie să o indice în prealabil. Acest drept nu face obiectul unui recurs. Interpretarea de către moderatori a normelor FSRP prevalează. 

Președintele este liderul membrilor de comitet. Acesta este, la rândul său, un membru de comitet cu drepturi depline. Procedura prin care comitetul își alege Președintele este prin propunerea de către un membru de comitet a moțiunii pentru stabilirea Președintelui, specificând și durata discursurilor candidaților. Această moțiunea trebuie fie susținută de către alți membri de comitet și poate să fie folosită doar la finalul Expunerii Punctelor de Vedere. Dacă nu are nicio susținere, moțiunea eșuează automat și poate să fie propusă din nou ulterior. Dacă moțiunea are susținători, procedura pentru alegerea Președintelui este declanșată. Aceasta constă în 6 etape:

 • Fiecare membru din comitet și moderatorul fac câte o nominalizare anonimă folosind platforma online
 • Moderatorii notifică cele două persoane cu cele mai multe nominalizări, care devin astfel candidați
 • În cazul în care două sau mai multe persoane au același număr de nominalizări, moderatorii selectează două persoane după judecata proprie
 • După notificare, candidații au la dispoziție 5 minute să-și redacteze un discurs pentru susținerea candidaturii
 • Comitetul invită candidații să-și susțină discursul, aceștia având dreptul să refuze această oportunitate.
 • Membrii comitetului votează, folosind platforma online. Este nevoie de majoritate simplă (50%+1) pentru a câștiga alegerile

Principalele atribuții ale Președintelui sunt de a reprezenta comitetul în exteriorul comitetului. Rolul său este de asemenea foarte important în timpul Sesiunii de Feedback.

II. ORDINEA DE ZI
[ROP]

O agendă provizorie pentru sesiunea comitetului va fi stabilită de către echipa de organizare și comunicată membrilor de comitet înainte de deschiderea FSRP.

Prima sesiune a comitetului va fi deschisă de către moderator prin moțiunea de a stabili Agenda. Membrii de comitet pot propune introducerea în Agendă a subiectului de dezbatere. Dacă există obiecții față de propunere, moderatorii pot recunoaște un vorbitor pentru și un vorbitor împotriva moțiunii.  Fiecărui vorbitor va avea 60 de secunde pentru a-și susține punctul de vedere.  Ulterior, comitetul va trece la vot: este necesară o majoritate calificată pentru a stabili Agenda.

Acesta este un document compus din toate etapele de dezbatere care trebuie parcurse de către un comitet pentru finalizarea Proiectului de Lege. Aceste etape sunt:

 • Expunerea Punctelor de Vedere
 • Sesiune de dezbatere asupra problemelor identificate
 • Scrierea fișelor de lucru (Expunerea de motive și Proiectul Legislativ)
 • Alcătuirea Proiectului de Lege Provizoriu
 • Discutarea și implementarea amendamentelor
 • Sesiunea de Feedback
 • Implementarea feedbackului
 • Finalizarea Proiectului de Lege
III. PROCEDURA DE DEZBATERE
[ROP]

Toate propunerile care sunt votate trebuie să aibă minim o aprobare pentru a fi votate, exceptând cazurile unde este specificat altfel. În cazul în care există aprobări la o propunere, moderatorii trebuie să solicite orice obiecții. Dacă există obiecții, atunci propunerea trebuie supusă la vot.  Dacă trec 5 secunde  până la o obiecție, aceasta trece automat. Dacă nu există aprobări pentru o moțiune, atunci aceasta eșuează automat, exceptând cazurile unde este specificat altfel. În anumite cazuri, pot fi colectate mai multe propuneri înainte de a fi supuse la vot.

Cvorumul trebuie stabilit la începutul fiecărei sesiuni și necesită prezența a două treimi (2/3) dintre membrii de comitet înainte de a începe dezbaterea din comitet.

Pentru a stabili prezența, moderatorii verifica cvorumul cu ajutorul platformei online. 

Lista generală a vorbitorilor este forma formală a dezbaterii. Aceasta este o listă a tuturor membrilor din comitet, în ordine alfabetică. Se recurge la folosirea listei generale a vorbitorilor în momentul în care nu este propusă nicio altă moțiune de către participanți sau la propunerea moderatorului. Scopul folosirii listei este începerea unei dezbateri generale cu privire la subiectul de dezbatere aflat la momentul respectiv pe Agendă.

Introducerea în comitet a listei se face în urma unei moțiuni de stabilire a unei liste a vorbitorilor generala si este propusă de un membru de comitet care va indica, de asemenea, timpul luărilor de cuvânt individuale. Un membru poate solicita adăugarea sa pe listă prin platforma online a Forumului. Pentru cei care solicită adăugarea lor pe listă, moderatorii decid ordinea, ținând seama de considerentele de echitate și bună funcționare a comitetului. Un membru de comitet care a fost deja adăugat pe lista generală a vorbitorilor nu poate fi adăugat din nou până când nu își încheie discursul.

Niciun membru de comitet nu se poate adresa comitetului fără sa fi fost recunoscut anterior de către moderatori. Moderatorii limitează timpul alocat fiecărui vorbitor.

Dacă un membru de comitet se adresează comitetului fără permisiune, depășește timpul alocat discursului, face declarații irelevante sau ofensatoare sau încalcă regulile FSRP în orice alt mod, moderatorii pot aplica sancțiuni.

Membrii de comitet pot înaintea sau în urma unui discurs, să adreseze un punct de ordine, prin care sa semnaleze faptul ca moderatorii au aplicat greșit regulile dezbaterii. Punctul de ordine trebuie luat în considerare de către moderatori și aprobat atunci cand a fost ridicat corect. Nu este permis ca membrii de comitet sa semnaleze un punct de ordine fata de un alt punct de ordine.

Membrii de comitet pot ridica o cerere de clarificare, atunci când nu sunt siguri de procedura dezbaterii. Acestea pot fi adresate oricând, mai puțin în timpul discursurilor. Moderatorii sunt obligați să aprobe orice cereri de clarificare.

Membrii de comitet pot ridica un punct al privilegiului personal atunci când doresc să semnaleze un disconfort personal, dar pot întrerupe vorbitorul doar dacă nu pot înțelege discursul acestuia. Punctul privilegiului personal poate fi ridicat, spre exemplu, pentru a cere pornirea aerului conditionat sau dacă au nevoie de un pahar de apa.

Membrii comitetului pot adresa, la finalul discursurilor din cadrul comitetului, Puncte de Informare. Acestea sunt folosite pentru a pune o întrebare vorbitorului despre conținutul discursului său. Moderatorul are rolul de a întreba în sală dacă există vreun Punct de Informare, iar dacă da, membrul este invitat să-l adreseze. Membrul care a ținut discursul are dreptul să refuze sau să-l accepte atunci când este întrebat de către Moderator dacă dorește să răspundă. Răspunsul la un Punct de Informare nu poate să primească un răspuns.

Sesiunea moderată este o dezbatere formală pe subiectul de dezbatere care se află la momentul respectiv pe Agendă. Moțiunea pentru un grup de lucru moderat este acceptată atunci când propunerea moțiunilor este permisă de către moderatori. Membrii de comitet care propun o astfel de moțiune trebuie să se ridice și să specifice motivul pentru care înaintează aceasta cerere, durata (până la 30 de minute) și timpul de vorbire individual. Motiunea pentru un grup de lucru moderat necesită aprobare din partea unui alt delegat, nu este supusă dezbaterii și necesita majoritate simplă (50% +1) pentru a trece.

Grupul de lucru nemoderat presupune suspendarea dezbaterilor formale astfel încât membrii de comitet să poată să identifice soluții într-un mod informal. Membrii de comitet care propun o astfel de moțiune trebuie să se ridice și să specifice motivul pentru care înaintează aceasta cerere, durata (până la 30 de minute). Motiunea pentru un grup de lucru nemoderat necesită aprobare din partea unui alt delegat, nu este supusă dezbaterii și necesita majoritate simplă (50% +1) pentru a trece.

Pentru prelungirea unei sesiuni de dezbateri (moderată sau nemoderată) se folosește această moțiune. Aceasta trebuie să fie propusă de către un membru și să aibă susținători. Când este propusă, membrul trebuie să specifice și durata, care nu are voie să fie mai mare decât durata sesiunii inițiale. În cazul în care există susținători, moțiunea se votează și are nevoie de majoritate simplă (50% +1) pentru a trece. Dacă nu există niciun susținător, moțiunea eșuează automat.

Această moțiune suspendă dezbaterea pe subiectul de dezbatere aflat pe Agendă. Moțiunea necesită o aprobare din partea unui alt delegat și are nevoie de o majoritate calificată pentru a trece. Această moțiune este folosită la finalul dezbaterii, înainte de votarea întregului Proiect de Lege în cadrul comitetului.

Moțiunea pentru suspendarea ședinței întrerupe toate activitățile comitetului până la următoarea ședința și este de obicei folosită pentru pauzele de cafea, de prânz sau la sfarsitul unei zile. Un membru de comitet poate, în orice moment, să propună această moțiune, exceptând momentele cand un discurs este adresat. Motiunea necesită aprobarea din partea unui alt membru de comitet  și o majoritate simplă (50+1) pentru a trece. Moderatorii pot decide să nu aprobe aceasta motiune.

Un membru de comitet poate propune o moțiune pentru definitivarea dezbaterii pe subiectul de dezbatere în discuție oricand moderatorii acceptă motiuni. Motiunea necesita aprobare din partea unui alt delegat și poate fi dezbătută de două discursuri în favoare și două împotrivă, urmând ca moțiunea să fie votată. Motiunea necesită o majoritate calificată pentru a trece.

Dacă membrii comitetului votează în favoarea definitivarea dezbaterii, moderatorii vor declara dezbaterea închisă și Proiectul de Lege va fi votat.

Moțiunea pentru finalizarea ședinței suspendă toate activitățile comitetului până la următoarea ediție a FSRP. Moțiunea necesită aprobare din partea unui altui membru de comitet  și o majoritate calificată pentru a trece. Moderatorii pot decide să nu aprobe această moțiune.

Moderatorii dezbaterilor sunt cei care pot aplica sancțiuni membrilor care nu respectă regulile de procedură. În funcție de fiecare situație, moderatorul are autoritatea să decidă dacă se impun sancțiuni și care sunt acestea. Exemple de posibile sancțiuni care se pot aplica, în ordinea gravității, sunt:

 • Pedepse
 • Excluderea unui membru din dezbateri pentru o anumită perioadă de timp
 • Excluderea unui membru din comitet pentru o perioadă de timp
 • Excluderea unui membru din lista posibililor premianți
 • Propunerea excluderii unui membru de comitet din Forum, decizie care este luată împreună cu echipa de organizare
IV. PROIECTUL DE LEGE
[ROP]

Punctul de Vedere este documentul pe care fiecare membru de comitet trebuie să-l pregătească înainte de conferință. Acesta se bazează pe subiectul de dezbatere al fiecărui comitet. Moderatorul este responsabil de colectarea Punctelor de Vedere de la fiecare participant și îndrumarea acestora la scrierea lor și oferire tuturor detaliilor necesare (termen limită, format, etc.). După trimiterea către moderator, fiecare membru de comitet va primi feedback pe conținutul acestui document. Platforma online a Forumului este folosită în timpul acestui proces.

Acest document trebuie să conțină 4 secțiuni redactate de către membrii de comitet, fără ca aceștia să recurgă la plagiat. Aceste secțiuni sunt următoarele:

 • Descrierea situației actuale (minim x cuvinte)
 • Identificarea principalelor probleme (minim x probleme)
 • Identificare principalelor acte normative (legi, hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență, directive europene, etc.) care reglementează situația actuală
 • Opinia personală și soluțiile propuse pentru remedierea problemelor

Bazându-se pe acest document, fiecare participant trebuie să pregătească un discurs 2 minute care să cuprindă descrierea situației actuale și identificarea principalelor probleme. Acest discurs va fi susținut de către fiecare membru în cadrul comitetului.

Expunerea de motive este primul document care intră în alcătuirea Proiectului de Lege. Acesta este structurat pe două secțiuni: în prima este formulată o descriere a situației actuale și sunt menționate problemele identificate vis-a-vis subiectul de dezbatere, iar în a doua parte se menționează legile, directivele, hotărârile de guvern, și alte acte normative relevante pentru subiectul de dezbatere care au fost considerate în scrierea Proiectului de Lege.

Fiecare membru de comitet este chemat, în ordine alfabetică, să-și prezinte discursul pe baza Punctului de Vedere. Rolul moderatorului este să noteze problemele cel mai des identificate de către toți membrii, pentru a fi introduse ulterior în Expunerea de Motive, astfel încât la final să rămână aproximativ 6 probleme pentru care comitetul trebuie să identifice soluții. Moderatorul are libertatea să selecteze, conform judecății proprii, problemele pe care le consideră cele mai relevante și practice pentru organizarea dezbaterilor.

După selectarea acestor probleme, membrii sunt încurajați să propună o sesiune de dezbateri moderată pe problemele identificate. Ulterior acestei sesiuni moderată de dezbateri, membrii de comitet pot propune alcătuirea de grupuri informale, printr-o Moțiune pentru o Sesiune Nemoderată. Moderatorii vor atribui fiecărui grup de lucru un număr de probleme din cele identificate anterior pentru a propune soluții sub forma unor articole. Aderarea de către membrii la aceste grupuri se face pe bază de interes personal, cu ajutorul moderatorului care asigură un echilibru din punct de vedere al numărului de persoane prezente în fiecare grup.

O Fișă de Lucru este un document de natură informală, cu formatul la alegere. O astfel de fișă poate duce la un Proiect de Lege Provizoriu. Aceste fișe sunt specifice fiecărui grup de lucru din a doua etapă a dezbaterilor (unde se caută soluții pentru probleme identificate în Expunerea de Motive). Comitetul se împarte în aceste grupuri de lucru în urma propunerii membrilor de a se trece la o sesiune de dezbateri nemoderată. 

Fișele de Lucru conțin soluțiile pe care aceste grupuri le propun întregului comitet. Aceste soluții sunt însoțite de legile, hotărârile de guvern, ordonanțele de urgență sau orice alte acte normative care influențează problemele care se vor rezolvate. De asemenea, se oferă și o descriere a contextului actual în jurul acestei probleme din perspectiva subiectului de dezbatere.

Toate aceste fișe de lucru se vor îmbina într-un document comun, numit ,,Proiect de Lege Provizoriu’’, compus din capitole care corespund fișelor de lucru alcătuite de fiecare comitet. Aceste fișe de lucru vor fi redactate și trimise moderatorului folosind platforma online și necesită aprobarea moderatorului înaintea introducerii acestora în Proiectul de Lege Provizoriu.

După aprobarea tuturor Fișelor de Lucru, Proiectul de Lege Provizoriu este alcătuit și este introdus în dezbatere în întreg comitetul. Acesta o să fie structurat în două componente:

 • Expunerea de Motive, unde se notează contextul redactat de fiecare grup de lucru împreună cu toate actele normative menționate
 • Proiectul Legislativ, unde se notează pe capitole, toate soluțiile din Fișele de Lucru

Fiecare grup va desemna un membru de comitet pentru a susține capitolul pe care respectivul grup l-a scris, printr-un discurs de cinci (5) minute. Ulterior acestor discursuri, moderatorii încurajează membrii comitetului să înainteze o moțiune pentru o sesiune moderată pentru discutarea întregului Proiect de Lege provizoriu.

La finalul acestei sesiuni, moderatorul propune o durată de timp în care membrii comitetului pot trimite, folosind platforma online, amendamente pentru Proiectul de Lege Provizoriu. În amendamentele trimise se specifică, de asemenea, și articolul (dacă este cazul) și capitolul la care amendamentul face referire. Odată stabilit un termen, moderatorii pot accepta amendamente până în acel moment.

Amendamentul este o propunere care adaugă, elimină sau modifică o parte din Proiectul de Lege Provizoriu. Greșelile gramaticale, de scriere sau ale formatului Proiectului de Lege Provizoriu, vor fi corectate automat de către moderatori. Decizia finală cu privire la corectarea documentului este la discreția moderatorilor. Amendamentele trebuie să fie făcute după modelul specific acestora, ce va fi oferit de către moderatorii comitetului. Amendamentele vizând alte amendamente nu sunt luate în calcul.

Se va vota asupra amendamentelor odată ce toate amendamentele au fost trimise sau termenul limită expiră. Amendamentele vor fi discutate în ordinea în care au fost trimise către moderator. Înainte de discutarea fiecărui amendament, grupul de lucru la care amendamentul face referire poate accepta ca acesta să fie aplicat direct, ne mai fiind nevoie de o dezbatere. Dacă grupul refuză, dezbaterea începe. Înainte de începerea dezbaterii pentru fiecare amendament, moderatorul întreabă inițiatorul dacă dorește să-l susțină printr-un discurs.

 • Dacă răspunsul este pozitiv, membrul are la dispoziție un minut pentru a-și susține amendamentul. Acest discurs este urmat de un discurs de un minut din partea grupului care a lucrat la capitolul amendamentului în cauză.
 • Dacă răspunsul este negativ, se oferă direct posibilitatea grupului de a lua cuvântul, iar dacă și grupul refuză să ia cuvântul, se trece direct la vot.

În cazul în care există mai există amendamente propuse de membrii de comitet, moderatorii vor proceda în aceeași manieră până în momentul în care nu vor mai exista amendamente propuse.

Un amendament poate fi retras de către inițiator în orice moment înainte de începerea procedurii sale de vot. Această cerere va fi transmisă Moderatorilor.

După sesiunea de feedback, Președintele va prezenta întreg comitetului punctele atinse în cadrul sesiunii. Ulterior prezentării, membrii comitetului pot propune o moțiune pentru o sesiune moderată pentru discutarea acestuia. Feedback-ul nu are caracter obligatoriu și ramane la latitudinea comitetului dacă va fi implementat sau nu. 

În cazul în care Lista Vorbitorilor expiră sau dacă a fost adoptată moțiunea de Încheiere a Dezbaterii pe subiectul de dezbatere, Proiectul de Lege provizoriu va fi supus automat votului. Fiecare delegat va avea un (1) vot, care poate fi exprimat prin „Da”, „Nu” sau „Abținere”.

În timpul procedurii de vot, camera este închisă, nicio persoană nu poate ieși sau intra în cameră și membrii comitetului  trebuie să se abțină de la comunicarea sub orice formă. Doar punctele legate direct de vot pot întrerupe procedura de votare. Dacă nu există alte specificații, membrii comitetului vor vota folosind platforma online.

O chestiune procedurală sau de fond care necesită majoritate simplă va fi adoptată atunci când jumătate plus unu (50% + 1) din membrii comitetului votează în favoare. 

O chestiune de procedură sau de fond care necesită o majoritate calificată va trece cu două treimi din voturile membrilor comitetului prezenți. Dacă votul este împărțit exact, propunerea va fi considerată adoptată.

Înainte de începerea procedurii de votare pentru o un Proiect de Lege Provizoriu, un membru de comitet poate solicita votul prin apel nominal. Propunerea va fi acceptată automat, cu excepția cazului în care moderatorii nu o iau în considerare.

Votul prin apel nominal are loc în ordine alfabetică. Membrul comitetului trebuie să răspundă cu „Da”, „Nu”, sau „Abținere’’ atunci când aceștia sunt convocați de către moderatori.

Un membru de comitet poate propune această moțiune dacă rezultatele votului pentru o Rezolutie provizorie au dus la o diferență de un singur vot între cele pentru și cele împotrivă. Această moțiune este adoptată în mod automat, cu excepția cazului în care este exclusă din ordine, la discreția moderatorilor.

V. SESIUNEA DE FEEDBACK
[ROP]

În cadrul sesiunii de feedback, delegațiile a trei comitete se vor întâlni separat cu scopul de a discuta Proiectele de Lege ale fiecărui comitet. Aceste delegații sunt formate din Președintele fiecărui comitet și câte doi membri de comitet. Rolul Președintelui este de a prezenta Proiectul de Lege redactat în timpul sesiunilor de comitet. Această sesiune de feedback este nemoderată, durata discuțiilor pe fiecare document fiind de aproximativ 20 de minute. 

Aceste grupuri de comitete vor fi anunțate înaintea începeri dezbaterilor din Forum. Pentru a fi pregătiți pentru aceste discuții, va fi necesar ca pe lângă redactarea Punctului de Vedere, fiecare membru de comitet să studieze și subiectele celorlalte două comitete.

VI. ADUNAREA GENERALĂ
[ROP]

Pregătirea pentru Adunarea Generală se întâmplă în cadrul comitetelor cu o seară înainte. Fiecare comitet va primi, în acea seară, toate Proiectele de Lege ale celorlalte comitete pentru a putea să le studieze. Pregătirea este organizată de către moderatorii comitetelor și presupune stabilirea mai multor detalii premergătoare Adunării. Moderatorii împreună cu membrii de comitet trebuie să stabilească împreună următoarele:

 • Cine o să țină discursul de susținere
 • Cine redactează discursuri de opoziție pentru care comitete
 • Cine răspunde în cadrul sesiunilor de Puncte de Informare
 • Ce amendamente depune comitetul pentru fiecare Proiect de Lege folosind platforma online

Adunarea Generală se întrunește la finalul dezbaterilor, în ziua a 5-a, ulterior finalizării tuturor Proiectelor de Lege de către toate comitetele. Aceasta este alcătuită din membrii tuturor comitetelor și are ca scop parcurgerea Proiectelor de Lege, modificarea (dacă este cazul) și votarea acestora.

Cvorumul trebuie stabilit la începutul Adunării și necesită prezența a două treimi (2/3) dintre membri înainte de a începe Adunarea Generală. Pentru a stabili prezența, moderatorii verifica cvorumul cu ajutorul platformei online. 

Agenda Adunării cuprinde toate Proiectele de Lege care trebuie discutate și este introdusă de către Președintele Adunării. Pentru a putea continua, întreaga Adunare va vota această Agendă. Este nevoie de o majoritate calificată pentru a trece. Opțiunile membrilor pentru vot sunt  ,,Da’’, ,,Nu’’ și ,,Abținere’’ iar votarea se face pe platforma online.

Adunarea Generală este moderată de către Președintele Forumului și cei doi Vicepreședinți, alcătuind Președinția Adunării. Aceste trei persoane fac parte din echipa de organizare și rolul lor este să asigure buna desfășurare a Adunării Generale.

Aceștia acționează în mod echitabil și obiectiv, respectă normele FSRP și au competență deplină asupra procedurilor din Adunare și asupra menținerii ordinii în timpul acesteia. Au dreptul să excludă punctele și propunerile înaintate de membri, cu excepția cazului în care se prevede altfel în normele FSRP. 

Președintele are dreptul de a suspenda Adunarea pentru o perioadă limitată de timp, pe care trebuie să o indice în prealabil. Acest drept nu face obiectul unui recurs. Interpretarea de către Președinție a normelor FSRP prevalează.

Dezbaterea din Adunarea Generală începe în urma propunerii de către un membru de comitet a unei moțiuni pentru începerea dezbaterii pe Proiectul de Lege al fiecărui comitet.

Etapele prin care toate Proiectele de Lege trebuie să treacă în cadrul Adunării Generale sunt următoarele:

 • Un discurs de susținere din partea comitetului care a redactat Proiectul de Lege (5 minute)
 • Un discurs de opoziție din partea altui comitet (ales dintre doritori de către Președinte) (3-5 minute)
 • Două sesiuni separate de Puncte de Informare venite de la celelalte comitete

o   Aproximativ 5, alese de către Președintele Adunării Generale

o   Delegatul din comitetul al cărui Proiect de Lege se discută are la dispoziție un minut de pregătire după ultima întrebare și două minute să răspundă tuturor întrebărilor

 • Depunerea de Amendamente

Amendamentul este o propunere care adaugă, elimină sau modifică un articol din Proiectul de Lege. Greșelile gramaticale, de scriere sau ale formatului Proiectului de Lege vor fi corectate automat de către Președinții Adunării. Decizia finală cu privire la corectarea documentului este la discreția Președintelui. Amendamentele trebuie să fie făcute după modelul specific acestora, ce va fi oferit de către moderatorii comitetului. Amendamentele vizând alte amendamente nu sunt luate în calcul și acestea sunt depuse folosind platforma online a Forumului.

Fiecare comitet are dreptul să trimită, cu o seară înaintea Adunării Generale și folosind platforma online, un număr de 5 amendamente pentru fiecare Proiect de Lege ce urmează să fie dezbătut. Președintele Adunării are dreptul să selecteze care dintre amendamentele propuse intră în dezbatere, în funcție de relevanță și de contextul din cadrul Adunării Generale.

După introducerea în dezbatere a fiecărui amendament, comitetul care l-a trimis poate nominaliza o persoană care să susțină un discurs de un minut prin care să-și justifice propunerea. Comitetul al cărui Proiect de Lege se dezbate poate să accepte sau să refuze amendamentul. În cazul în care este refuzat, aceștia pot nominaliza la rândul lor o persoană să-și argumenteze poziția. Procedura de vot pentru amendamente este declanșată separat pentru fiecare amendament dacă acesta nu a fost acceptat. Se poate vota ,,Da’’, ,,Nu’’ sau ,,Abținere’’. Pentru a trece amendamentul, este necesară o majoritate simplă (50%+1) din partea tuturor membrilor din Adunarea Generală.

Votarea fiecărui Proiect de Lege începe atunci când nu mai există Amendamente propuse de către Președintele Adunării. De asemenea, este necesară propunerea de către un membru de comitet a unei moțiuni pentru intrarea în procedura de vot. Fiecare proiect de Lege este votat individual, iar opțiunile tuturor membrilor de comitet sunt ,,Da’’, ,,Nu’’ sau ,,Abținere’’. Pentru ca un Proiect de Lege să fie considerat trecut, este necesară o majoritate simplă.