FORUM
[Reguli de Procedură]
Forumul Studenților Români de Pretutindeni

Scopul Regulamentului de Procedură este de a structura, facilita și organiza dezbaterile formale și  informale în timpul sesiunilor comitetelor pe tot parcursul Forumului. Aceste norme au fost stabilite pentru a aborda majoritatea situațiilor care ar putea apărea în timpul sesiunilor Comitetelor, dar nu sunt definitive. Moderatorii și echipa de organizare, la discreția lor, au autoritatea de a lua deciziile finale pe baza bunelor lor judecăți și experiențe în situații de conflict neclare.

Aceste norme sunt singurele care se aplică comitetelor Forumului Studenților Români de Pretutindeni (FSRP sau Forumul, conferința, evenimentul). 

Aceste norme se aplică tuturor comitetelor FSRP, cu excepția cazului în care se prevede altfel.