FORUM
[POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE]
Forumul Studenților Români de Pretutindeni

Data adoptării 10.04.2024

Forumul Studenților Români de Pretutindeni (în continuare, FSRP) este un proiect fără precedent, creat de studenți, pentru studenți. Organizatorii Forumului sunt patru asociații de studenți și tineri din România, respectiv Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS), Asociația Tineretul ONU din România (UN Youth), Uniunea Studenților din România (USR) și Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR).

Entitățile implicate în organizarea acestui Forum înțeleg importanța protecției datelor cu caracter personal și își asumă responsabilitatea de a lua măsurile necesare în vederea respectării dispozițiilor legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Prezenta politică de confidențialitate este una dintre măsurile dispuse de către entitățile mai sus menționate, măsură prin care dorim să vă arătăm că tratăm cu seriozitate și diligență prelucrarea datelor cu caracter personal ale tuturor participanților la Forum precum și a oricărei persoane ce accesează pagina  www.fsrp.ro .

ENTITĂȚILE:

 • Asociația Tineretul ONU din România, cu sediul în Bd. Mihail Kogalniceanu nr.36-46, camin studentesc B, camera 122B, sector 5, Bucuresti, CUI 26100534;
 • Uniunea Studenților din România, cu sediul în Calea Plevnei nr 61, Camera 10, sector 1 București, România, Cod Postal 010223, CIF 14530848;
 • Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România, cu sediul în str. Calea Plevnei, nr. 61, Bucureşti , CUI 26154488;
 • Liga Studenților Români din Străinătate, cu sediul în București, str. Siriului nr. 37, Bl. 19D, sc. 1 et. 3 apt. 9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9027/2009;

acționează în calitate de operatori asociați, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

În înțelesul și aplicarea prezentului document, entitățile mai sus menționate vor fi denumite generic „FSRP”. De asemenea, pentru o comunicare mai eficientă, apelative precum „Noi” sau „Nostru” fac referire, de asemenea, la FSRP. 

Politica de confidențialitate descrie:

 • modul în care se interpretează anumiți termeni menționați în prezentul document
 • scopurile prelucrării, temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele și categoriile de date prelucrate;
 • cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal
 • cui transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal
 • ce transferuri de date efectuăm în afara SEE sau în afara UE
 • cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
 • ce măsuri am luat pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor și cum vă puteți exercita aceste drepturi
 • care sunt datele noastre de contact

1. DEFINIȚII

4. TRANSFER

7. PROTECȚIE

2. SCOPUL

5. UE & SEE

8. DREPTURI

3. ACCES

6. DURATĂ

9. CONTACT

FORUM
[Forumul Studenților Români de Pretutindeni]
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În înțelesul și aplicarea prezentului document, entitățile mai sus menționate vor fi denumite generic „FSRP”. De asemenea, pentru o comunicare mai eficientă, apelative precum „Noi” sau „Nostru” fac referire, de asemenea, la FSRP.

În cuprinsul și aplicarea prezentului document, următorii termeni vor avea sensul definit după cum urmează: 

 • „Membru” înseamnă un participant la eveniment, căruia în urma parcurgerii celor două etape de înregistrare, i s-a atribuit un cont de Membru, fără însă a putea modera discuții;
 • „Moderator” înseamnă un participant la eveniment, căruia în urma parcurgerii celor două etape de înregistrare și promovarea interviului, i s-a atribuit un cont de Moderator, având competența de a modera dezbateri și discuții.

 

 

1.      Prelucrarea datelor cu caracter personal privind Membrii

 

Scopul prelucrării  

Descriere

 

Categorii de date

 

Temei legal

 

 

Înregistrarea pentru participarea la Forum în calitate de Membru

 

Pentru a participa la Forum, în calitate de Membru, este necesar să vă înregistrați, optând pentru calitatea de Membru. Înregistrarea la eveniment în această calitate este posibilă numai după parcurgerea a 2 etape respectiv pre înscrierea și înscrierea, ocazie cu care noi suntem nevoiți să prelucrăm date cu caracter personal ce vă privesc în vederea creării contului dumneavoastră de Membru și asigurarea participării dumneavoastră la eveniment, în această calitate.

 

Date de identificare: nume și prenume, nume de utilizator;

Date de comunicare: adresă de email;

Date privind studiile: Universitatea la care studiați și specializarea, anii de studiu;

 

Consimțământul persoanei vizate (art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR);

Asigurarea cazării  

Cazarea tuturor participanților la Forum va fi  asigurată de către echipa de organizare a Forumului, cu titlu gratuit, în căminele Universității din București. Pentru a asigura această facilitate, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Evidența persoanelor cazate și datele dumneavoastră de contact vor fi transferate Universității din București, instituție publică ce va asigura cazarea.

 

Date de identificare: nume și prenume;

Date de comunicare: număr de telefon;

 

Consimțământul persoanei vizate (art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR);

Furnizarea mesei  

În situația în care doriți să beneficiați de serviciul de masă caldă, pe care vi-l punem la dispoziție, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal necesare, în vederea asigurării acestei facilități.

Date de identificare: nume și prenume;

Date de comunicare: adresă de email;

 

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR)

Accesul în locația de desfășurare a Evenimentului

 

 

Pentru a permite accesul dumneavoastră în locația în care se va desfășura evenimentul, noi vom prelucra anumite date cu caracter personal ce vă privesc. Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate pentru a ne asigura că doar participanții la Forum ce au calitatea de Membru  sau Moderator, ori fac parte din echipa de organizare au acces în locație. Numărul de telefon va fi prelucrat pentru a obține din  partea

În situația în care evenimentul se desfășoară într-un spațiu ce găzduiește o instituție/ autoritate publică, este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume, adresă de email) să fie prelucrate și de către instituții, organisme sau parteneri ce asigură securitatea respectivei instituții.

 

Date de identificare: nume și prenume;

Date de comunicare: număr de telefon;

Consimțământul persoanei vizate (art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR);
Realizarea intereselor noastre legitime  

Vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul satisfacerii unor interese legitime pe care le avem, respectiv:

a)      exercitarea și apărarea drepturilor noastre, inclusiv în fața autorităților sau instituțiilor publice;

b)      evaluarea și îmbunătățirea serviciilor noastre.

 

Date de identificare: nume și prenume, nume de utilizator;

Date de comunicare: adresă de email;

Date privind studiile: Universitate și specializare, anii de studiu;

Interesul legitim al operatorului (art. 6 alin. (1) lit. f din Regulament).
Pregătirea și adaptarea spațiilor Forumului  

Persoanele care au nevoie de asistență specială pe parcursul Forumului au datoria să ne comunice acest aspect  printr-un e-mail. În această situație, vom prelucra exclusiv datele cu caracter personal necesare pentru pregătirea și adaptarea spațiilor Forumului, în cazul necesității, pentru a fi accesibile tuturor participanților.

 

Date privind starea de sănătate

Consimțământul persoanei vizate ( art. 9 alin. (2) lit. a din GDPR)
Accesarea site-ului www.fsrp.ro  

Ori de câte ori accesați pagina noastră de internet, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal necesare în scopul monitorizării traficului și pentru a îmbunătăți conținutul informativ al paginii noastre de internet.

Date privind dispozitivul și date de localizare: adresa de IP, locația aproximativă, data și ora accesării. Interesul legitim al operatorului. În acest caz, interesul nostru legitim este asigurarea bunei funcționări a paginii noastre web și asigurarea funcționalităților acesteia (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR)
 

2.     Prelucrarea datelor cu caracter personal privind Moderatorii

 

Scopul prelucrării  

Descriere

 

Categorii de date

 

Temei legal

 

 

Înregistrarea pentru participarea la Forum în calitate de Moderator

 

Pentru a participa la Forum, în calitate de Moderator este necesar să vă înregistrați, optând pentru calitatea de Moderator. Înregistrarea la eveniment, în această calitate, este posibilă numai după parcurgerea a 3 etape respectiv:

–          pre înscrierea;

–          înscrierea;

–          interviul.

Cu această ocazie, noi suntem nevoiți să prelucrăm date cu caracter personal ce vă privesc în vederea creării contului dumneavoastră de Moderator și asigurarea participării dumneavoastră la eveniment, în această calitate.

 

Date de identificare: nume și prenume, nume de utilizator;

Date de comunicare: adresă de email;

Date privind studiile: Universitate și specializare, anii de studiu;

 

Consimțământul persoanei vizate (art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR);

Accesul în locația de desfășurare a Evenimentului

 

 

Pentru a permite accesul dumneavoastră în locația în care se va desfășura evenimentul, noi vom prelucra anumite date cu caracter personal ce vă privesc. Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate pentru a ne asigura că doar participanții la Forum ce au calitatea de Membru  sau Moderator, ori fac parte din echipa de organizare au acces în locație. Numărul de telefon va fi prelucrat pentru a obține din  partea

În situația în care evenimentul se desfășoară într-un spațiu ce găzduiește o instituție/ autoritate publică, este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume, adresă de email) să fie prelucrate și de către instituții, organisme sau parteneri ce asigură securitatea respectivei instituții.

 

Date de identificare: nume și prenume;

Date de comunicare: număr de telefon;

Consimțământul persoanei vizate (art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR);
Asigurarea cazării  

Cazarea tuturor participanților la Forum va fi  asigurată de către echipa de organizare a Forumului, cu titlu gratuit, în căminele Universității din București. Pentru a asigura această facilitate, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Evidența persoanelor cazate și datele de contact ale dumneavoastră vor fi transferate Universității din București, instituție publică ce va asigura cazarea.

 

Date de identificare: nume și prenume;

Date de comunicare: adresă de email, număr de telefon;

 

Consimțământul persoanei vizate (art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR);

Furnizarea mesei  

În situația în care doriți să beneficiați de serviciul de masă caldă, pe care vi-l punem la dispoziție, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal necesare, în vederea asigurării acestei facilități.

Date de identificare: nume și prenume;

Date de comunicare: adresă de email;

 

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR)

Realizarea intereselor noastre legitime  

Vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul satisfacerii unor interese legitime pe care le avem, respectiv:

c)       exercitarea și apărarea drepturilor noastre, inclusiv în fața autorităților sau instituțiilor publice;

d)      evaluarea și îmbunătățirea serviciilor noastre.

 

 

Date de identificare: nume și prenume, nume de utilizator;

Date de comunicare: adresă de email;

Date privind studiile: Universitate și specializare, anii de studiu;

Interesul legitim al operatorului (art. 6 alin. (1) lit. f din Regulament).
Pregătirea și adaptarea spațiilor Forumului  

Persoanele care au nevoie de asistență specială pe parcursul Forumului au datoria să ne comunice acest aspect  printr-un e-mail. În această situație, vom prelucra exclusiv datele cu caracter personal necesare pentru pregătirea și adaptarea spațiilor Forumului, în cazul necesității, pentru a fi accesibile tuturor participanților.

 

Date privind starea de sănătate

 

 

Consimțământul persoanei vizate ( art. 9 alin. (2) lit. a din GDPR)

Accesarea site-ului www.fsrp.ro  

Ori de câte ori accesați pagina noastră de internet, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal necesare în scopul monitorizării traficului și pentru a îmbunătăți conținutul informativ al paginii noastre de internet.

Date privind dispozitivul și date de localizare: adresa de IP, locația aproximativă, data și ora accesării. Interesul legitim al operatorului. În acest caz, interesul nostru legitim este asigurarea bunei funcționări a paginii noastre web și asigurarea funcționalităților acesteia (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR)
3.     Prelucrarea datelor cu caracter personal privind vizitatorii site-ului www.fsrp.ro

 

Scopul prelucrării  

Descriere

 

Categorii de date

 

Temei legal

monitorizarea traficului și pentru a îmbunătăți conținutul informativ al paginii noastre de internet  

În calitate de vizitator al paginii noastre de internet, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul monitorizării traficului și pentru a îmbunătăți conținutul informativ al paginii noastre de internet. Pentru realizarea acestor obiective utilizăm module de tip cookie.

Pentru mai multe detalii privind modulele cookie utilizate pe pagina noastră de internet puteți accesa Politica noastră de cookies.

 

Date privind dispozitivul și date de localizare: adresa de IP, locația aproximativă, data și ora accesării.

 

Interesul legitim al operatorului. În acest caz, interesul nostru legitim este asigurarea bunei funcționări a paginii noastre web și asigurarea funcționalităților acesteia (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR)

Soluționarea cererilor dumneavoastră  

Ori de câte ori ne contactați ( prin completarea și trimiterea formularului de contact) cu diverse solicitări, pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră trebuie să prelucrăm o serie de date cu caracter personal ce vă privesc.

 

Date de identificare: nume și prenume;

Date de comunicare: adresă de email, număr de telefon;

 

Consimțământul persoanei vizate (art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR);

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile indicate în Secțiunea II prezentului document. Prelucrarea se realizează de către FSRP în mod direct sau prin persoane împuternicite. Prin urmare, alte persoane fizice sau juridice, cu excepția celor anterior menționate, precum și a unor situații excepționale indicate în cele ce urmează, nu vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

FSRP depune toate eforturile rezonabile și a adoptat măsurile necesare pentru a se asigura că împuterniciții sau colaboratorii care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în numele și pe seama FSRP, respectă prevederile aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește împuterniciții prin intermediul cărora prelucrăm date cu caracter personal, vă informăm că recurgem numai la acele persoane care oferă garanții suficiente de securitate și confidențialitate și cu care încheiem acorduri de prelucrare a datelor, în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulament.

Referitor la accesul unor terțe persoane la datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care FSRP le prelucrează, vă asigurăm că depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că terții nu au acces la datele dumneavoastră, afară de cazul în care suntem în prezența unei situații de excepție. Astfel, există situații în care accesul la datele dumneavoastră este impus de prevederile legale ori buna funcționare/ mentenanța site-ului.

Prin urmare, în anumite circumstanțe, este posibil să divulgăm anumite date cu caracter personal:

 • persoanelor care, în baza unui contract, asigură mentenanța site-ului;
 • unor consultați externi (de exemplu auditori sau avocați);
 • unor autorități sau instituții publice.
 • altor persoane fizice sau juridice care contribuie la sau asigură îndeplinirea scopului FSRP.
 • În situația în care evenimentul se desfășoară într-un spațiu ce găzduiește o instituție/ autoritate publică, este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume, adresă de email) să fie prelucrate și de către instituții, organisme sau parteneri ce asigură securitatea respectivei instituții (SPP, alte persoane juridice ce asigură securitatea respectivului spațiu).

Ori de câte ori transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți, luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acest transfer se realizează în baza unuia dintre temeiurile legale impuse de art. 6 alin. (1) din Regulament.

 • Transferul către autorități sau instituții publice

Ori de câte ori avem obligația legală de a transfera datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, unei instituții sau autorități publice, ne vom îndeplini această obligație și vom transfera datele cu caracter personal pe care le prelucrăm și cu privire la care există o prevedere legală, ce impune transferul.

De asemenea, există situații nefericite în care unii dintre furnizorii noștri de servicii sau colaboratorii noștri nu au un comportament de bună-credință (în conformitate cu legea) și acționează cu intenția de a ne prejudicia. În aceste situații, vom transfera date cu caracter personal organelor de urmărire penală și instituțiilor/ autorităților competente nu numai în baza obligației legale ce ne revine, ci și în baza interesului nostru de a preveni daunele, pentru a ne pune în executare creanțele și pentru a combate pretențiile nejustificate.

 • Transferul către furnizori

Suplimentar persoanelor împuternicite menționate mai sus, colaborăm și cu terțe părți, cărora le transmitem și datele dumneavoastră cu caracter personal, fără ca aceste părți să se supună instrucțiunilor noastre, având propriile măsuri de securitate și confidențialitate, în ceea ce privește prelucrarea datelor. Astfel de terți sunt consultanții noștri, avocații sau consultanții fiscali cărora le sunt furnizate datele, în baza unui contract și care prelucrează acele date din motive legale sau pentru a proteja interesele noastre legale. Nu vindem și nu închiriem datele dumneavoastră cu caracter personal terților în nici o circumstanță.

 • Comunicarea dintre Membri și Moderatori pe parcursul evenimentului

Pentru a ușura munca Membrilor și Moderatorilor din cadrul Forumului, site-ul pune la dispoziție și o platformă dedicată fiecărui comitet, la care toți participanții au acces. Funcționalitățile platformei, cuprind, printre altele, un spațiu dedicat fiecărui comitet unde Moderatorii și Membrii pot comunica între ei, unde pot avea loc schimburi de documente și se urmărește progresul fiecărui Membru. Cu ocazia acestei comunicări și pentru asigurarea transparenței, toți Membrii și Moderatorii vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal ( adresă de email, nume de utilizator și calitate- Moderator sau Membru), precum și la orice date cu caracter personal cuprinse în documentația depusă.

FSRP nu dezvăluie și nu transferă datele cu caracter personal pe care le colectează de la dumneavoastră către state terțe din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

În situația în care, în viitor vor exista circumstanțe care vor impune transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara UE sau SEE, FSRP vă va informa cu privire la acest transfer și va lua toate măsurile de protecție impuse de Regulament astfel încât să fie asigurată securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

De regulă, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata de timp necesară pentru satisfacerea scopului pentru care acestea au fost colectate.

Odată îndeplinit scopul prelucrării, vom proceda la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care prevederi legale impun stocarea anumitor categorii de date cu caracter personal, situație în care vom stoca acele date cu caracter personal, pe durata de timp impusă de prevederile legale aplicabile.

FSRP respectă dreptul dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal, depunând în acest sens toate eforturile necesare și luând toate măsurile tehnice și administrative rezonabile, astfel încât să asigure confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Confidențialitatea și securitatea informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt prioritare pentru noi. FSRP nu dezvăluie informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil, cu excepția situațiilor indicate în Secțiunile de mai sus.

Din păcate, nicio transmisie de date efectuată online nu poate fi garantată ca fiind 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a va proteja datele cu caracter personal, FSRP nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi, către și de la serviciile noastre online.

În momentul în care noi primim informațiile transmise de dumneavoastră însă, vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația aplicabilă.

În acest sens, am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice sau în format tipărit.

În ceea ce privește securitatea electronică, operațiunile de prelucrare a datelor, inclusiv păstrarea acestora se realizează prin intermediul unor sisteme care asigură securitatea prelucrării, iar operațiunile sunt efectuate de persoane competente, care au fost informate și instruite cu privire la obligațiile privind confidențialitatea datelor cu care iau contact.

În conformitate cu prevederile Regulamentului aveți, în calitate de persoană vizată, următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date

În conformitate cu acest drept puteți obține din partea noastră o confirmare a prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și accesul la datele respective. Totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate nouă și care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră, avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

 

 • Dreptul la rectificarea și actualizarea datelor

Potrivit acestui drept puteți obține rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt greșite sau inexacte, precum și completarea datelor cu caracter personal, în situația în care sunt incomplete;

 • Dreptul la ștergerea datelor

Potrivit acestui drept, ne puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele respective, atunci când:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce ne revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Conform acestui drept, prevăzut de art. 18 din Regulament, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite situații, prevăzute de Regulament;

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Potrivit acestui drept puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către noi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;

 • Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

 • Drepturi privitoare la profilare și decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

În temeiul acestui drept vă puteți opune profilării, precum și luării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;

 • Dreptul de a formula plângere

În baza art. 77 din Regulament, aveți dreptul de a formula o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu se  realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului;

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul

În situația în care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului, vă puteți retrage consimțimântul cu privire la prelucrare, în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de noi, pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați în unul din modurile indicate după cum urmează.

Pentru cererile privitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactați în unul din următoarele moduri:

 • Email: contact@fsrp.ro ;
 • La adresa: București, str. Siriului nr. 37, Bl. 19D, sc. 1 et. 3 apt. 9.

Echipa FSRP lucrează pentru a asigura un răspuns cât mai rapid cererilor dumneavoastră, dar termenul de răspuns variază în funcție de complexitatea cererii dumneavoastră. Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile.

Pentru orice informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne puteți contacta, după cum urmează:

 • La adresa: București, str. Siriului nr. 37, Bl. 19D, sc. 1 et. 3 apt. 9.
 • Email: contact@fsrp.ro.